1 ΙΟΥΝ. - 31 ΙΟΥΝ.
30 ΕΥΡΩ Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΠΟΥ Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 35 ΕΥΡΩ)

1 ΙΟΥΛ. - 20 ΙΟΥΛ.
40 ΕΥΡΩ Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

21 ΙΟΥΛ. - 16 ΑΥΓ.
45 ΕΥΡΩ Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

17 ΑΥΓ. - 31 ΑΥΓ.
40 ΕΥΡΩ Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

1 ΣΕΠΤ. - 30 ΣΕΠΤ.
35 ΕΥΡΩ Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

1 ΟΚΤ. - 31 ΟΚΤ.
25 ΕΥΡΩ Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ